Ideella föreningen Sri Lanka – Åtvidaberg kallar till

ÅRSMÖTE

Lördagen den 17 mars 2018 kl. 15.00
Fritidsgården, Strandgatan
Verksamhetsberättelse finns tillgänglig för
medlemmar i Loppisbutiken från 10 mars.

Anmälan senast 10 mars på lista i Loppisbutiken
eller på tel. 076 6150865.

VÄLKOMNA

Ideella Föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg

Föreningen bildades efter Tusnamin 2004, då ett flertal Åtvidabergare befann sig i Sri Lanka och upplevde förödelsen och reslutatet av den, med många ensamstående barn och handikappade. Man beslutade att hjälpa till att bygga upp och på sikt starta ett barnhem. Efter att under de första åren ha bidragit till uppbyggnad av en skola för 300 elever, skickat 5 kontainrar med hjälpmedel för handikappade och sjuka, fick vi hösten 2007 möjligheten att starta ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar i Negombo Sri Lanka.

Läs mer

Hjälp oss

Sri-Lanka Föreningen i Åtvidaberg söker alltid faddrar för att kunna stödja vårt dagcenter.

Som fadder i Sri-Lanka föreningen så är du inte fadder för ett specifikt barn utan för alla barnen i skolan. Dina pengar kommer månatligen att gå till barnens utbildning likväl som till mat och skolkläder. Vidare så är det inräknat att ditt stöd går till skolskjuts, elektricitet och vatten i skolan.

Om du känner dig manad att ge oss en donation för att stödja dagcentret i Negombo så får du naturligtvis själv bestämma den engångssumman som du vill skänka.

Om du känner dig sugen på att hjälpa våra barn och lärare på dagcentret kan du åka ner som volontär och jobba.

Bilder

Fler bilder

Copyright © 2019 Ideella Föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg. Produktion av Polder Solutions AB.