Sri Lankesisk Afton!

Vi anordnar Sri Lankesisk matafton den 19/5!
Pris 120kr
Barn under 7år: gratis
7-15 år 60 kr
Sri Lankesisk mat, dryck och kaffe med kaka ingår.
Anmäl senast 15:e maj via facebook eller 0707397215, 0704955262.


Ideella Föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg

Föreningen bildades efter Tusnamin 2004, då ett flertal Åtvidabergare befann sig i Sri Lanka och upplevde förödelsen och reslutatet av den, med många ensamstående barn och handikappade. Man beslutade att hjälpa till att bygga upp och på sikt starta ett barnhem. Efter att under de första åren ha bidragit till uppbyggnad av en skola för 300 elever, skickat 5 kontainrar med hjälpmedel för handikappade och sjuka, fick vi hösten 2007 möjligheten att starta ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar i Negombo Sri Lanka.

Läs mer

Hjälp oss

Sri-Lanka Föreningen i Åtvidaberg söker alltid faddrar för att kunna stödja vårt dagcenter.

Som fadder i Sri-Lanka föreningen så är du inte fadder för ett specifikt barn utan för alla barnen i skolan. Dina pengar kommer månatligen att gå till barnens utbildning likväl som till mat och skolkläder. Vidare så är det inräknat att ditt stöd går till skolskjuts, elektricitet och vatten i skolan.

Om du känner dig manad att ge oss en donation för att stödja dagcentret i Negombo så får du naturligtvis själv bestämma den engångssumman som du vill skänka.

Om du känner dig sugen på att hjälpa våra barn och lärare på dagcentret kan du åka ner som volontär och jobba.

Bilder

Fler bilder

Copyright © 2019 Ideella Föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg. Produktion av Polder Solutions AB.