Om oss

Föreningen bildades efter Tusnamin 2004, då ett flertal Åtvidabergare befann sig i Sri Lanka och upplevde förödelsen och reslutatet av den, med många ensamstående barn och handikappade. Man beslutade att hjälpa till att bygga upp och på sikt starta ett barnhem. Efter att under de första åren ha bidragit till uppbyggnad av en skola för 300 elever, skickat 5 kontainrar med hjälpmedel för handikappade och sjuka, fick vi hösten 2007 möjligheten att starta ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar i Negombo Sri Lanka.

Det är ett dagcenter för fysiskt och psykiskt handikappade. Idag har vi 31 barn och ungdomar i åldrarna 3-17 år. Dessa dolda barn har förut inte haft möjligheten att komma ut i samhället. Vår verksamhet på dagcentret ger barnen möjlighet till individanpassad träning både fysiskt och psykiskt för att kunna gå vidare till andra skolor eller olika yrken. I Sri Lanka är dessa barn en skam för sina föräldrar och accepteras inte riktigt, så en av våra uppgifter är att ändra attityden i Sri Lanka. Från starten 2007 har vi lyckats mycket bra, många står i kö för en plats hos oss och vårt dagcenter har blivit känt och uppskattat bland invånare och de styrande. Föräldrarna till dessa barn har även förstått att de inte är ensamma om sina problem utan har gått samman och hjälper till på dagcentret och stöttar varandra och har erhållit ett bättre självförtroende.

Idag har vi 8 anställda, en föreståndare, en rektor, 4 utbildade pedagogiska lärare, en kokerska och en chaufför.

Ekonomiskt driver vi detta genom loppisverksamhet i Åtvidaberg, mataftnar, familjedagar och fadderverksamhet till dagcentret.

Kontakta oss

Copyright © 2019 Ideella Föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg. Produktion av Polder Solutions AB.