IMG_3092

Idella föreningen Sri Lanka - Åtvidaberg

Föreningen bildades efter Tusnamin 2004, då ett flertal Åtvidabergare befann sig i Sri Lanka och upplevde förödelsen och reslutatet av den, med många ensamstående barn och handikappade. Man beslutade att hjälpa till att bygga upp och på sikt starta ett barnhem. Efter att under de första åren ha bidragit till uppbyggnad av en skola för 300 elever, skickat 5 kontainrar med hjälpmedel för handikappade och sjuka, fick vi hösten 2007 möjligheten att starta ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar i Negombo Sri Lanka.

 

Hand i Hand Special PRE School

Det är ett dagcenter för fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar i åldrarna  3 – 18 år. Idag går 34 barn på skolan. Dessa ”dolda” barn har  inte möjlighet att att gå i skola. Vår verksamhet på dagcentret ger barnen möjlighet till undervisning, individanpassad träning både fysiskt och psykiskt.

I Sri Lanka är dessa barn en skam för sina föräldrar och accepteras inte riktigt. En av våra uppgifter är att ändra attityden i Sri Lanka. Från starten 2007 har vi lyckats mycket bra, många står i kö för en plats hos oss och vårt dagcenter har blivit känt och uppskattat bland invånare och de styrande. Föräldrarna till dessa barn har även förstått att de inte är ensamma om sina problem utan har gått samman och hjälper till på dagcentret och stöttar varandra och har erhållit ett bättre självförtroende. 

Idag har vi 9 anställda på skolan. En rektor, en föreståndare, 4 specialutbildade lärare, en kokerska, en chaufför, en trädgårdsmästare/lokalvårdare.

Ekonomiskt driver vi detta genom loppisverksamhet i Åtvidaberg, mataftnar, fadderverksamhet till dagcentret. 

I Negombo finns en styrelse som administrativt sköter verksamheten på skolan

IMG_2989

Övrig Hjälpverksamhet

 
  • Hjälpmedel som rullstolar, rollatorer och annan sjukvårdsmaterial skickas och delas ut till behövande.
  • När vi får tillgång till begagnad sjukhusutrustning som sjukhussängar, teknisk sjukhusutrustning, rullstolar, sjukvårdsmaterial mm skickas detta till sjukhus i Negombo
  • Prylar/möbler som inte kan säljas på Loppisen skickas till familjer på Sri Lanka och till Sörbralt Sörbale (vän till vän) Estland, social hjälpverksamhet med second hand butiker

  • Kläder gör vi ett uppehåll med att samla in pga ändra tullregler på Sri Lanka och att vi måste organisera oss i de nya lokalerna för att kunna packa och förvara